Kære Alle interesserede i Dragør Revyforening

Hermed indkaldes til årlig ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 7. juni 2018 kl. 19:00 På Dragør Fort

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og kontingentfastsættelse
5. Kort Evaluering af Årets Revyproduktion 2017
6. Indkomne forslag (skal indsendes )
7. Valg af den afgående bestyrelse og suppleanter:

Formand: Dorte Munksgaard – modtager ikke genvalg
Næstformand: Jimmy Kjærsvold – modtager ikke genvalg
Kasserer: Klaus Lyngsdal – modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Per Scheel-Krüger – modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem: Morten Bo – modtager ikke genvalg

1. Suppleant: Elsebeth Boxbom – modtager ikke genvalg
2. Suppleant: Birgit Kjersner – modtager ikke genvalg
3. Suppleant: Lone Holland Pless – modtager ikke genvalg

Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Revisor: Thomas Findval – modtager ikke genvalg
Revisor suppleant: Anni Kjærsvold – modtager ikke genvalg
10. Eventuelt

Indbetaling af årligt kontingent (150 kr. pr. person) kan stadig foretages:

a) Bankoverførsel til reg. nr. : 2130 og kontonummer: 4386467949

b) Mobile pay til mobilnummer: 61 61 35 62

Mange Revyhilsner

Bestyrelsen