Alle medlemmer inviteres til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. oktober kl. 19 på Wiedergården,Wiedergården 2, Dragør. Her har vi lånt lokalet “Studiet”.

Vel mødt!

Dagsorden:
• Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
• Status på årets revy og økonomi
• Plan for opmagasinering af scene og kostumer m.v.?
• Hvad sigter vi på i 2020?
• Eventuelt

Er du aktiv i revyen – men ikke medlem endnu – kan du blive det ved at indbetale kontingent på 150 kr. til 21817151. Husk at oplyse navn og e-mail.