2001 – Det ka  ikke laves om

2001 - snapshot 2001 - programforside 2001 - anmeldelse dragr nyt

Instruktør: Terkel Spangsbo

Forfattere: Kim Rust Jørgensen, Walther Thinggaard, Karl Erik Olsen, Willi Palm Hansen, Verner Skotte Christensen, Lars Hjarnø, John Overgaard, K. Svane Lorentsen

Skuspillere: Kirsten Jørgensen, Birgitte Brarkholt, Nils Hørlyck, Jan Rasmussen, Lars Palm Hansen

Musik: Kevin Carman

Suffli: Pernille Fischer

Kostumer: Birgitte, Anette og Dorte

Dekoratører: Willi Palm Hansen og Karl Erik Olsen

Øvrige hjælpere: Dorte Munksgaard, Erik Bendix Andersen, Preben Larsen